Medical Vision

0

Distribuitor Echipamente Medicale - Consumabile Sanitare

Mai multe

Easy Medical Software - EasyHospital

Scurta descriere

Sistem informatic integrat  EasyHospital    ...

Detalii

Sistem informatic integrat  EasyHospital

 

 

  • MODULE PRINCIPALE : 

MEDICAL:

Programari, Fisier, Sectii , Farmacie, Reteta Electronica, UPU, Rapoarte (DRG, SIUI, Management) ,Integrare Laborator Externalizat de Analize, Integrare Centru Externalizat de Imagistica, Acces Online Pacient

FINANCIAR-CONTABILITATE

Bugete, Contracte si Aprovizionare, Furnizori, Stocuri, Clienti, Financiar, Mijloace fixe, Obiecte de inventar, Contabilitate, Administrare, Raportare

 

  • DESCRIERE DETALIATA MODULE : 

o   Modul Programari pacienti

Inregistrarea unica a pacientilor

·         Permite vizualizarea, setarea si modificarea programului de lucru pentru medicii angajati.

·         Dispune de functionalitati de alocare medici pe cabinete.

·         Functii de Adaugare / Cautare / Vizualizare programari.

·         Vizualizare sintetica a status-ului programarilor (Noua, Realizata, Anulata, Neprezentat).

·         Permite efectuarea programarilor in mod grafic, vizual.

·         Permite generarea de rapoarte aferente programarilor.

·         Permite inregistrarea referintelor media (de unde a aflat pacientul de clinica)

·         Permite rularea de rapoarte grupate pe referinte media

·         Permite rimiterea de SMS-uri de informare catre pacienti (modemul se achizitioneaza separat)

o   Modul FISIER

Inregistrarea unica a pacientilor

·         Evidenta pacientilor

o      Date pasaportale pacient

o      Informa?ii prezentare  (date bilet, date medic trimitator)

o      Informa?ii necesare realizarii raportarilor DRG si SIUI.

o      Inregistreaza informatii referitoare la Sectie, Medic, Diagnostic, Nomenclatoare

o      Foloseste strict nomenclatoare preluate din DRG si/sau SIUI.

o      Permite actualizarea automata a nomenclatoarelor la publicarea acestora in sistemul SIUI.

·         Tiparibile

o      Tiparire FOCG si FPZ

 

o   Modul SECTII

Gestioneaza informatia medicala la nivel de sectie

·         Internare

o   Proceduri, Medicamente, Consumabile, Servicii, Pachete

o   Gestioneaza transferurile intre sectii

·         Cazare

o   Permite alocarea unui pacient intr-un pat dintr-un salon liber.

o   Permite configurarea structurii de saloane / paturi.

o   Vizualizeaza gradul de ocupare al paturilor.

·         Externare

o   Diagnostice, epicriza, recomandari

o   Tiparibile: Scrisoare medicala personalizata pe fiecare specialitate, Decont Cheltuieli

o   Personalizare Date specifice pentru fiecare specialitate in parte.

 

o   Modul FARMACIE

Gestioneaza retete si condici medicale

·         Permite definirea de gestiuni multiple

·         Permite clasificarea articolelor pe clase, grupe, categorii

·         Intrari gestiune: Factura , Aviz expeditie

·         Iesiri gestiune: Reteta, Condica, Bon consum

·         Transfer intre gestiuni

·         Urmareste fluxul retetelor in cadrul unitatii: Recomandata, Preparata, Eliberata

·         Permite vizualizarea stocurilort in timp real, tiparirea fisei de magazie pentru fiecare articol in parte.

·         Tiparibile: Balanta, Raport intrari, Raport Iesiri, Articole expirate etc.

·         RAPOARTE SIUI – permite efectuarea raportarii in format SIUI –FARM si SIUI – PNS

 

o   Modul Reteta Electronica

Gestioneaza emiterea retetelor electronice in sistemul SIPE

·         Permite prescrierea retetelor electronice recomandate la externare

·         Permite introducerea retetelor electronice recomandate in ambulator

·         Permite urmarirea istoricului retetelor.

 

 

o   Modul UPU

 

Gestioneaza activitatea UPU

·         Inregistreaza datele de pe fisa UPU conform cu legislatia in vigoare

·         Tipareste fisa UPU

·         Inregistreaza investigatiile de laborator si investigatiile radiologice efectuate.

·         Inregistreaza medicamentele administrate

·         Inregistreaza materialele consumate

·         Inregistreaza lista de consultatii efectuate.

·         RAPOARTE: Consum medicamente, Consum materiala sanitare, Centralizator analize laborator, Centralizator investigatii imagistica, Centralizator grupat dupa modul de prezentare, etc

 

o   Modul Laborator de Analize

Gestiune informatii laborator

·         Integrare cereri de analize de laborator pe pacienti din receptie

·         Gestiunea cererilor pe urmatoarele tipuri:

o   Modalitati de plata/decontare

o   Medic trimitator

o   Clienti si contracte

·         Cautare avansata a cererilor de analize de laborator

·         Vizualizare rezultate specifice si patologice

·         Procesarea intregului volum de cereri venite

·         Editare detaliata a cererilor de analize de laborator

·         Facilitati avansate de urmarire a statusului unei cereri

·         Facilitati avansate de editare manuala a rezultatelor

·         Distinctie intre rezultatele procesate automat si manual

·         Gestiunea preturilor unei analize de laborator

·         Protejarea modificarii informatiilor de catre persoane neautorizate

Raportare

·         Buletin unic financiar de analize

·         Rapoarte financiare legate de incasarile pe urmatoarele tipuri:

o   Medic trimitator

o   Tipuri de plata/decontare

o   Contracte clienti

·         Raportare in format standard

·         Raportari in formatul solicitat de CNAS

·         Buletin de analize

·         Registru cereri de analize cu interval dinamic de imprimare

·         Centralizator al activitatii pe domenii de lucru, cu interval dinamic de imprimare

Administrare

·         Gestiunea Domeniilor de lucru

·         Gestiunea Grupurilor de analize

·         Gestiunea analizelor de laborator

·         Gestiunea costurilor pe analize de laborator

·         Configurare diamica a parametrilor comunicatiei cu aparatele

·         Gestiunea tipurilor de aparate

·         Gestiunea aparatelor de laborator

·         Gestiunea analizelor de laborator cu facilitati avansate de cautare

·         Gestiunea rezultatelor posibile pe o analiza, cu valori normale si unitati de masura

 

Preluare rezultate automat de la analizoare

·         Separarea comunicatiei de aplicatia propriu-zisa

·         Afisare in timp real in momentul receptionarii datelor

·         Comunicatie bidirectionala bazata pe negociere analizor – server

·         Sistem integrat pentru coduri de bare

·         Se conecteaza TOATE analizoarele prezente in laborator la momentul implementarii

 

o   Integrare Centru Externalizat de Imagistica

Preluare imagini din centrul de imagistica

·         Permite preluarea imaginilor de la dispozitive de imagistica (CT/ RMN/ RX etc) prin protocolul standardizat DICOM.

·         Permite accesul la imagini direct din fisa pacientului.

·         Permite efectuarea de cereri de investigatii catre centrul de imagistica direct din fisa pacientului.

 

 

o   Modul Acces Online

Acces online Pacient

·         Acces pe baza de CNP si nr de buletin.

·         Acces restrictionat doar la propriile buletine de analize

·         Se vizualizeaza doar investigatiile validate

 

o   Modul Rapoarte

Datele la indemana dumneavoastra

·         Rapoarte DRG

·         Rapoarte SIUI spitalizare de zi si spitalizare continua

·         Decont pe pacient

·         Rapoarte manageriale

·         Rapoarte custom (la cerere)

·         Rapoarte de tip B.I. (cu grafice) care reflecta: Contractarea Lunara, Contractat vs Realizat pe fiecare sectie in parte, ICM pe fiecare sectie/medic in parte, Valoarea cazurior pe fiecare medic in parte, Costurile si veniturile pe sectie/medic.

 

 

FINANCIAR-CONTABILITATE:

 

Modulul Bugete:

 

·         Inregistreaza si gestioneaza bugetele pe surse de finantare si articole bugetare. Sumele se pot defalca la nivel de luni sau trimestre.

·         Inregistreaza si gestioneaza rectificarile bugetare pe surse de finantare si articole bugetare

·         Inregistreaza si tipareste Propunerea de angajare, verificand in permanenta incadrarea in prevederile bugetare, nepermitand depasirea sumelor alocate pe surse de finantare si articole bugetare

·         Inregistreaza si tipareste Angajamentul bugetar. Aceasta se genereaza pe baza unei propuneri, asigurand coerenta datelor.

·         Inregistreaza si tipareste Angajamentul legal. Aceasta se genereaza pe baza unui angajament bugetar, asigurand coerenta datelor.

·         Inregistreaza si tipareste Ordonantarea de plata. Aceasta se genereaza pe baza unuia sau mai multor angajamente legale, asigurand coerenta datelor.

·         Rapoarte bugete:

o    BUGET ANUAL

o    BUGET ANUAL RECTIFICAT

o    BUGET ANUAL TOTAL

o    LISTA PROPUNERI

o    LISTA ANGAJAMENTE BUGETARE

o    LISTA ANGAJAMENTE LEGALE

o    LISTA ORDONANTARI

 

Modulul Contracte

·         Inregistreaza si gestioneaza acordul cadru. Permite atasarea de documente la acest acord cadru, pentru a asigura gestionarea eficienta a documentatiei aferente acordului. Astfel utilizatorii autorizari pot urmari documentatia unui acord cadrul la nivel centralizat, fara a mai fi necesara cautarea in diferite surse de stocare.

·         Inregistreaza si gestioneaza contractul subsecvent. Contractul subsecvent se face avand la baza un contract cadru, asigurand astfel incadrarea in cantitatea si valoarea maxima de pe acord: Permite atasarea de documente la contractul subsecvent, pentru a asigura gestionarea eficienta a documentatiei contractului subsecvent.

·         Inregistreaza si gestioneaza contractele. Permite atasarea de documente la acest contract, pentru a asigura gestionarea eficienta a documentatiei contractului. De asemenea permite generarea automata a unui angajament bugetar pe baza informatiilor din contract, verificand incadrarea in prevederile bugetare.

·         Inregistreaza si gestioneaza actele aditionale la contracte. Produsele de pe contract sunt preluate automat pe actul aditional, completandu-se doar cantitatea si pretul

·         Inregistreaza si gestioneaza comanda catre furnizor. Comanda se genereaza pe baza unui contract subsecvent sau contract normal. Astfel se asigura urmarirea cantitativ- valorica a contractelor, precum si incadrarea in cantitatile si preturile de pe contracte.

·         Inregistreaza si gestioneaza comenzile catre furnizor care nu au la baza un contract.

·         Rapoarte contracte:

o    LISTA CONTRACTE

o    CENTRALIZATOR CONTRACTE

o    LISTA COMENZI

o    CORELATIE ACORD CADRU – CONTRACTE

o    CORELATIE CONTRACTE – COMENZI

 

Modulul Furnizori:

·         Inregistreaza si gestioneaza nomenclatorul de furnizori

·         Inregistreaza factura furnizor. Factura furnizor poate fi generata in baza unui contract si a nuor comenzi de aprovizionare, asigurandu-se astfel incadrarea in cantitatile si valorile contractuale.  Sursele de finantare si articolele bugetare de pe comanda sunt preluate automat pe factura. De asemenea factura poate fi introdusa si in mod manual

·         Inregistreaza factura de retur de la furnizor

·         Permite generarea unei facturi dintr-unul sau mai multe NIR-uri

·         Definire atribute de analiza la nivelul documentelor (articole bugetare , surse de finantare, centre de cost)

·         Distribuirea la nivel de continut a valorii  documentelor in functie de mai multe criterii de clasificare a atributelor (ex: distribuirea valorii facturilor de utilitati pe mai multe centre de cost). Repartizarea valorii pe centre de cost se poate face automat pe baza unor sabloane procentuale stabilite la inceput, sau manual.

·         Transferul automat in contabilitate a documentelor

·         Urmarirea relatiilor cu furnizorii

·         Rapoarte Furnizori: 

o    LISTA FACTURI FURNIZORI

o    CORELATIE COMENZI – FACTURI

o    BALANTA SOLDURI FURNIZOR PE SURSE SI ARTICOLE BUGETARE

o    FACTURI NEPLATIE PE SURSE SI ARTICOLE BUGETARE

o    SCADENTA FURNIZORI

o    SCADENTA FURNIZORI DETALIATA

o    SITUATIE FACTURI SCADENTE

 

Modulul Stocuri:

·         Suport pentru vizualizarea stocurilor, pentru fiecare pozitie din stoc oferindu-se informatii valorice si cantitative

·         Suport pentru obtinerea de informatii complete despre gestiunea cantitativ – valorica, miscarile, rulajele, stocurile de avertizare a materialelor, materiilor prime si materialelor auxiliare

·         Inregistreaza si gestioneaza nomenclatorul de articole

·         Inregistreaza si gestioneaza nomenclatoarele aferente articolelor: Categorii, Subgrupe, Grupe

·         Inregistreaza Bon de consum, Inregistreaza Bon de transfer

·         Ofera posibilitatea de a vizualiza si tiparii continutul documentelor gestionate.

·         Ofera posibilitatea preluarii Sursei de finantare si articolului bugetar de pe factura pe NIR, de pe NIR pe Bonul de consum

·         Ofera suport pentru vizualizarea stocurilor pentru diverse gestiuni (depozite), pentru fiecare pozitie din stoc oferindu-se informatii valorice si cantitative

·         Transferul automat in contabilitate a notelor contabile

·         Tipareste documente

·         Ofera posibilitatea inregistrarii inventarului fizic pe gestiuni, precum si listarea acestuia

·   Rapoarte Stocuri:         

o    FISA MAGAZIE

o    BALANTA DE STOCURI

o    BALANTA DE STOCURI PE SURSE DE FINANTARE

o    LISTA NIR-URI

o    LISTA NIR-URI DETALIATA

o    LISTA BONURI DE TRANSFER

o    LISTA BONURI DE TRANSFER DETALIATA

o    LISTA BONURI DE CONSUM

o    LISTA BONURI DE CONSUM DETALIATA

o    LISTA INVENTAR

o   CONSUMURI PRODUSE

 

Modulul Obiecte de inventar

 

·         Inregistreaza si gestioneaza miscarile de obiecte de inventar: darea in folosinta, transferul intre sectii si/sau angajati, casarea si returul in magazie:

·         Asigura tiparirea documentelor

·         Asigura transferul automat al documentelor in contabilitate

·         Permite efectuarea si listarea inventarului. Inventarul se face la nivel de sectii si/sau angajati.

·         Rapoarte Obiecte de inventar:          

o    BALANTA OB DE INVENTAR IN FOLOSINTA

o    BALANTA OB DE INVENTAR IN MAGAZIE

o    FISA MAGAZIE OB DE INVENTAR

o    LISTA PROCESE VERBALE DARE IN FOLOSINTA

o    LISTA PROCESE VERBALE DE TRANSFER

o    LISTA PROCESE VERBALE DE CASARE

o    LISTA INVENTAR OB DE INVENTAR FOLOSINTA

 

 

Modulul Clienti:

·         Inregistreaza si gestioneaza nomenclatorul de clienti

·         Inregistreaza factura client

·         Transferul automat in contabilitate a documentelor

·         Urmarirea relatiilor cu clientii

·         Tipareste documente

·         Rapoarte Clienti:          

o    LISTA FACTURI NEINCASATE

o    FISA CLIENT

o    BALANTA SOLDURI CLIENTI

o    LISTA FACTURI CLIENTI

 

 

Modulul Financiar:

·                     Operatiuni de casa- banca:

·         Ofera mecanisme pentru gestionarea si urmarirea activitatilor de casa si banca.

·         Ofera control asupra interventiei directe a utilizatorului in soldul din casierii; acesta poate fi modificat doar prin documente specifice operatiunlor de casa si doar pe o caserie deschisa.

·         Inregistreaza operatiunile de plata, incasare prin casa

·         Inregistreaza extrasul de banca

·         In cazul platilor de facturi asigura preluarea automata pe plata a surselor de finantare si a articolelor bugetare de pe facturi.

·         Ofera posibilitatea de a vizualiza si tipari documente de analiza precum registrul de casa, registrul de banca

·         Ofera control asupra valorii disponibile in casa si banca.

·         Posibilitatea de vizualizare in orice moment a documentelor de plata imperecheate cu ordinul de plata.

·         Asigura preluarea automata a sursei de finantare si a articolelor bugetare de pe facturile platite pe opeatiunile de plata

·         Decont:

·         Inregistreaza  documentul  decont pentru un  angajat

·         Justificarea avansurilor primite de angajat si inchiderii acestora

·         Transferul automat in contabilitate a notelor contabile

·         Urmarirea relatiilor cu clientii si furnizorii. Realizarea încasarilor de la clienti si platilor catre furnizori, pe facturi cu posibilitatea repartizarii automate a încasarilor si platilor în functie de data facturii.

·         Rapoarte Financiar:   

o    PLATI LA FURNIZORI

o    EXTRASE DE CONT

o    FISA ANGAJAT

o    LISTA OPERATIUNI PRIN BANCA

o    ALOCARE OPERATIUNI BANCA/CASA

o    LISTA OPERATIUNI PRIN CASA

 

Modulul Mijloace Fixe:

 

·         Permite inregistrarea in evidenta a unui nou mijloc fix pe baza datelor din documentul ce sta la baza tranzactiei respective si in conformitate cu clasificarea din catalogul mijloacelor fixe.

·         Permite modificarile de locatii, sectii, valoare a unui mijloc fix, asigurand cunoasterea exacta a locatiei unui mijloc fix in orice moment.

·         Permite calcularea amortizarii mijloacelor fixe incepand cu luna urmatoare punerii in functiune. Rata lunara se calculeaza in functie de regimul de amortizare stabilit pentru fiecare mijloc fix, in conformitate cu regimurile definite de catre Ministerul de Finante

·         Rapoarte

o   Centralizator amortizari

o   Centralizator Mijloace Fixe

o   Centralizator Mijloace Casate

o   Intrari Mijloace Fixe

o   Iesiri Mijloace Fixe

o   Fisa mijlocului fix

 

Modulul Contabilitate:

·         Ofera mecanisme pentru managementul tranzactiilor contabile si a integrarii contabile a tuturor modulelor din sistemul informatic

·         Ofera documente de sintetizare a activitatii contabile, precum bilantul, balanta, fisa contului, jurnale, etc. definite dupa necesitatile unitatii

·         Prezinta un plus de flexibilitate in raportarea pe baza notelor contabile prin definirea repartilor la nivel de linie de nota. Astfel, fiecare linie poate fi repartizata valoric catre mai multe atribute (centru de cost)

·         Posibilitatea repartizarii valorii notelor contabile in functie de mai multe criterii de clasificare a atributelor

·         Permite inchiderea conturilor de  venituri si cheltuieli  in functie de sursele de finantare folosite

·         Permite sau nu (in functie de setarile de sistem) operarea cu conturi contabile sintetice

·         Permite inchiderea si deschiderea automata a lunilor contabile, precum si inchiderea anului

·         Inchiderea unei luni contabile ofera garantia pastrarii corectitudinii datelor introduse in aceea luna, nemaiexistand posibilitatea operarii neautorizate asupra lunii respective

·         Permite listarea notelor contabile, listare care se poate face fie pentru fiecare nota in parte, fie pentru un set de note contabile, existand multiple criterii de filtrare (depozitul, tipul de document din care provine nota contabila, furnizorul etc)

·         Integrare cu toate modulele sistemului informatic; datele operate în aceste module sunt importate automat sau la comanda în modulul de contabilitate, pentru a nu se opera acelasi document de mai multe ori.

·         Rapoarte Contabilitate: 

o    BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

o    BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

o    FISA CONT ANALITICA

o    REGISTRU JURNAL

o    FISA FURNIZOR DIN CONTABILITATE

o    FISA CLIENT DIN CONTABILITATE

o    LISTA NOTE CONTABILE

o    BALANTA SOLDURI CLIENTI

o    BALANTA SOLDURI ANGAJATI

o    BALANTA SOLDURI FURNIZORI

o    FISA ARTICOL BUGETAR

o    PLATI / CHELTUIELI PE SECTII

o    CARTEA MARE

o    CONT DE EXECUTIE  AL INSTITUTIILOR PUBLICE

o    CHELTUIELI PE CENTRE DE COST

 

Modulul Raportare

 

Asigura printarea rapoartelor si exportul in PDF, EXCEL, WORD, HTML.

 

Modulul Administrare

 

    Permite gestionarea nomenclatoarelor folosite in intreaga aplicatie:

o   Tipuri de documente

o   Tipuri de tranzactii

o   Centre de cost

o   Sectii

o   Gestiuni

o   Banci

o   Conturi bancare

o   Cote TVA

o   Angajati

o   Unitati de masura

o   Coduri CPV

·         Permite definirea utilizatorilor aplicatiei, precum si a parolei si a drepturilor de acces.

 

  • FACILITATI GENERALE : 
  • Aplicatie tip web, se instaleaza pe un server din spital si se poate accesa de pe un numar nelimitat de clienti (nu necesita licentiere per utilizator sau statie).
  • Permite configurarea unui numar nelimitat de utilizatori, fara nici un cost suplimentar.
  • Serviciu inclus de “backup in cloud”, cu posibilitatea ca in caz de dezastru sa se utilizeze, pentru un timp de maxim doua saptamani, aplicatia de pe serverul nostru.

 

  • Servicii implementare aplicatie EasyHospital

                  Preluare date din aplicatia curenta.

                  Instalare aplicatie

                  Configurare aplicatie “la cheie”

                  Instruire personal in vederea utilizarii aplicatiei EasyHospital

 

·        Garantie si suport tehnic

  • Se ofera garantie si suport tehnic, telefonic si online, pe intreaga perioada a derularii contractului 

Produse recent vizualizate